Στα Κανάρια (Κanaria)*

nostalgia

*Kanaria es un café popular en el barrio Kerameikos de Atenas. No tienen nada que ver con las islas canarias y quedan lejos del mar, pero aseguro que guardan muchas memorias de otros tiempos. En la imagen de la pared, actores de otras épocas en blanco y negro y el título de una canción…”sólo tenemos una vida”. Atenas, diciembre 2012

Στα Κανάρια του Κεραμεικού, ελληνικός καφές και κουβεντούλα. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τα κανάρια νησιά και να βρίσκονται χιλιόμετρα απ’ τη θάλασσα, όμως, μ’έναν σουρεαλιστικό τρόπο κατάφεραν να ζωντανέψουν μνήμες μιας άλλης εποχής. Μια ζωή την έχουμε, το μόνο σίγουρο…Αθήνα, δεκέμβρης 2012

This entry was published on January 6, 2013 at 10:51 pm. It’s filed under Nostalgia, Visitors from the past and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: